Innlegg

Bøyningsproblemer

Skjult av Håkonsen
Jeg skal
skulle
skulder,
har skult
ville skjule

(Håkonsen 15.02.07)