Innlegg

Han var

Han var et fyrtårn
som et landetegn
viste oss vei
i urolige farvann

Han var en klippe
til å skjule seg bak
når vinden kom
kastende fra vest

Han var vår egen
sjelesørger
den som forstod
vår smerte

Helt til hun gikk