Samfunn

DET VAR EN TID JEG TRODDE

Det var en tid jeg trodde. Når jeg var yngre trodde på så mye. Ikke […]

Den store, fantasiløse sjokoladekrigen

Du har sikkert lagt merke til den, på TV-reklamer, i kinosalen, på store reklameboards? Og […]