Tanker

Pikene på kafé

Alle disse unge kvinnene, pikene som jobber på kafé, og leser et fag eller to. […]

Kan siviløkonomer elske?

Det slo meg når jeg gikk hjemover fra byen en solvarm maidag, eller, jeg har […]