Innlegg

Nær deg

Nær deg
er jeg en hestehov,
bryter asfalten
av glede

Må holde
hjertet i sjakk
sår alltid for mye,
håper å høste
med skurtresker

Nær deg
er jeg et steinkast
ifra kjærligheten,
en hårdsbredd
fra rennesteinen