Innlegg

Alt som e att

Eit liv i drift
gjev inga stader rangen
men menneskja
dei har eg alltid med meg

Kan´kje slå rot i jord
men eg heng fast
ved din sjel

Eit liv i dårskap
kan å gje visdom
og såra
vil alltid reise med meg

Kan´kje lova deg mykje
for alt eg sitt att med
er mi eiga sjel

(Håkonsen, Buran 02.03.07.)