Innlegg

Linjeskift

linjeskift av hakonzen
Mon tro om linjene
ikke var der
for kun å skille ordene,
men for at det indre øyet
også skulle få noe å lese