Innlegg

Fire øyne

original photo lawless-capture
Det finne bare fire øyne
fire øyne som er viktige

To for å minne meg på
tiden som har gått
kampene som har vært
sårene som er leget
i landet innefor

To til å fortape seg i
når ensomheten
skal bekjempes
når lengselen
skal beseires
i landet bortenfor

Fire øye er alt vi trenger
om vi evner å se