Innlegg

Poesiens død

cest la vie
Falmer poetens mystikk
når hen lærer 
å snakke om seg selv

Dør poetens magi
når hen lærer
å dele av seg selv
til den som betyr noe

Forsvinner poesiens hensikt
når poeten 
ikke lengre tynges
av seg selv

Og er man da ved målet
eller tilbake til start

Håkonsen