Innlegg

Kvinnefrigjering

Kvinnefrigjering, et dikt av Håkonsen

Fordi eg drep deg
langsamt med ord
lyt du ikkje forstå

når eg varsamt
lirkar tollekniven
mellom dine ribbein

for å kutte kontaktar
for å fjerna kjensler
for at eg skal stå
med ryggen fri

(© Frode Håkonsen)