Innlegg

Om å falle mykt

Enda kan jeg glippe

små fall inn i mørket

som i innsovningsøyeblikket

og et trappetrinn mangler

Og da kjenner jeg frykten,

ser skammen som var

Fortsatt får jeg lyn i meg

små stikk av smerter

for å minne meg på

at jeg har levd et liv før

Lodder resonansen

i min minnebank

Men du har redd opp for meg

bygd vårt rede, flittig flettet

et nettverk av vår kjærlighet

og strødd det med

dunfjær fra din sarte sjel

Og jeg vet jeg er trygg nå

varm og god inntil deg

for du har tatt meg

akkurat slik jeg er

@hakonzen